Skip to content

Đội

Giám đốc & Người sáng lập

Jack Amberg - Ludo Vic

Jack AMBERG

Người sáng lập, CEO

Jacques-Olivier (Jack) AMBERG,
Kỹ sư máy tính ENSIMAG 1979,
MBA về Tài chính Quốc tế – UCLA 1981.
Hai mươi năm kinh nghiệm trong giới săn đầu người trên khắp châu Âu đã thuyết phục tôi về tầm quan trọng của giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ.
“Có ý tưởng nhưng không biết diễn đạt để người khác hiểu” đã làm chậm sự phát triển sự nghiệp của nhiều người!
Thiên thần kinh doanh trong 20 năm.

Đội

Atef Ben Youssef

Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển

Adem Rguez

Nhà phát triển trò chơi điện tử

Júlia Sene

Nhà thiết kế đồ họa và họa sĩ minh họa

Sandrine Hidalgo Vidal

Phụ trách sản xuất nội dung giảng dạy và ngôn ngữ