Skip to content

Giới thiệu

a propos

Tại sao lại lựa chọn "Ludo-Vic"?

Nguồn gốc của công cụ này bắt nguồn từ thời kỳ đầu đi học của Victoria, con gái út của người sáng lập. Để giúp Vic đánh vần một số từ nhất định một cách chính xác, Jack Amberg đã phát triển một trò chơi nhỏ gọi là: trò chơi của Vic hoặc “trò chơi Victoria”.

Để làm nổi bật so với tiếng Anh, “trò chơi Victoria” đã trở thành Ludo-Vic (Ludo = “Tôi chơi” trong tiếng Latin), từ này biến thành Ludwig trong tiếng Đức, Lodewijk trong tiếng Hà Lan, Lewis trong tiếng Anh, Loïc trong tiếng Breton, Luigi trong tiếng Ý, Luis trong tiếng Tây Ban Nha, v.v.